Rubrika: Novinky

Dr. Kašpar přednášel  na 40. Angiologických dnech v Praze / 19. – 21.2. / www.angiology.cz/tad15  a byl spoluorganizátorem a řečníkem na Angiofóru v Brně / 24. – 25.4./ www.angioforum.cz.

Posted in Novinky

We enjoyed the friendly atmosphere of the whole meeting. The scientific level was very good and the topics were well selected. I could understand a lot with the help of the English slides. There were well prepared, excellent presenters (účastník z Maďarska).

Byla pro mě čest být aktivním účastníkem flebologického kongresu. Vámi pořádané kongresy jsou zárukou vysoké odborné a společenské úrovně (účastník z Prahy).

Kongres se mi velice libil a jsem si jista, ze jej takto hodnotili i vsichni ostatni kolegove. Ostatne, svedci o tom mnozstvi lekaru, kteri vydrzeli do konce (účastnice z Mělníka).

That was a great honor for me to participate in such an interesting event. I enjoyed all the topics and discussion(účastník z Ruska).

Ještě jednou Vám chci pogratulovat za velmi zdařile uspořádané XXXIX. Flebologické dny a jejich bezchybný průběh(účastnice z Brna).

It was a valuable experience to participate in your meeting although I did not always understand every word. I got some valuable information though(účastník ze Švédska).

Ztotožňuji se s hodnocením Dr. Strejčka, který na závěr ocenil Vaši zásluhu na uspořádání mimořádně úspěšné flebologické konference. Vaše inovativní pojetí bude nepochybně vzorem pro příští podobné akce. Chtěl bych Vám vyjádřit své blahopřání, přejí Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a těším se na shledání při příštích flebologických akcích (účastník z Rakouska).

Byla radost se zúčastnit, bylo to opět výborné. Blahopřeji (účastník z Olomouce).

Musím ocenit, jak se vám organizace letošních Flebologických dnů vydařila, odborný i společenský program byl velmi hodnotný. Jistě je to zejména díky obrovskému úsilí, které jste do přípravy Vy i s celou rodinou vložili(účastnice z Plzně).

I was suprised very high level of conference and organization of conference, personally thank you for possibility to present our studies (účastník z Ruska).

… kongres byl skvělý (účastník z Liberce).

Posted in Novinky

MUDr.Kašpar, Ph.D. prezidentem konference – viz  http://www.phlebology.cz/index.php

Posted in Novinky

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednášel na konferenci v Římě – viz http://www.cevf.org/4Annuncio.pdf

Posted in Novinky

MUDr. Kašpar, Ph.D. vyzvaným řečníkem na flebologické konferenci v Budapešti – viz www. phlebology.hu

Posted in Novinky

Dear Svatopluk,

Mark Meissner, as Scientific Chair and I, as Congress President want to personally thank you for your participation in the UIP World Congress in Boston. We believe that each individual’s contribution helped to create what was widely considered to be the best scientific UIP Congress to date, continuing the standard set by JJ Guex and Eberhard Rabe in Monaco in 2009. Such an accomplishment only happens with the highest scientific quality work by the faculty, and for that Mark and I are very grateful to you. Attendance was the highest ever for a UIP Congress, and I hope you enjoyed your time in Boston with your friends and colleagues. We look forward with great anticipation to the next UIP World Congress in Melbourne in 2017 under the direction of Kurosh Parsi.

Warm regards,

Nick Morrison
President-Elect, UIP

Mark Meissner
Vice-President, UIP

Posted in Novinky

Světový flebologický kongres v Bostonu

MUDr. Kašpar, Ph.D. je členem prestižní Faculty  jako jediný odborník z ČR

Blíže na:  http://uip2013.org/program/speakers.html

Posted in Novinky

Zpráva – XXXVIII. angiologické dny 2013

MUDr. Karel Roztočil, CSc.,
IKEM, Praha

Letošní výroční sjezd České angiologické společnosti se konal ve dnech 28.2.–2.3.2013 v hotelu Diplomat v Praze, jehož kongresové prostory a zázemí už po několikáté vytvořily výborné podmínky pro jeho průběh. Celkově se jej zúčastnilo přibližně 500 osob, z toho 70 bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, ale i z USA, Austrálie, Itálie, Slovinska, Německa, Španělska a dalších zemí. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. Hampla, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Šeda, předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. Blahoše a prezidenta České lékařské komory dr.Kubka, kteří pronesli v úvodu pozdravné projevy.

Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání diplomů čestných členů České angiologické společnosti. Za mimořádný přínos pro rozvoj oboru se tohoto ocenění v letošním roce dostalo třem osobnostem: světově uznávanému vědeckému pracovníkovi v oblasti antitrombotické léčby prof. Jawedu Fareedovi z Loyola University v USA, vynikajícímu cévnímu chirurgovi a zakladateli Flebocentra v Hradci Králové prim. dr. Svatopluku Kašparovi a uznávanému kardio- a angiochirurgoviprof. Ivanu Vaňkovi z Prahy.
Další část zahájení představovalo vyhlášení vítězů a předání cen soutěže o nejlepší práce publikované v roce 2012. Linhartovu cenu za monografii převzal dr. Václav Procházka z FN Ostrava, Prusíkova cena byla udělana dr. Janu Piťhovi a spolupracovníkům z IKEM Praha, Reinišovu cenu za nejlepší článek autora do 35 let získali dr. J. Kudlička a spolupracovníci z III. interní kliniky VFN v Praze, a konečně Přerovského cenu za práci s žilní problematikou obdržel již jednou vyznamenaný prim. dr. Svatopluk Kašpar z Hradce Králové.

Výňatek ze Zprávy předsedy České angiologické společnosti

MUDr. Karla Roztočila, CSc.

Posted in Novinky

Vážené pacientky, vážení pacienti,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Ordinace z ulice J. Masaryka bude od 1.února 2013 přestěhována do nových prostor. Tuto novou ordinaci najdete v centru města v ulici U SOUDU, č. 388, v přízemí  budovy hned vpravo za lítacími dveřmi, Hradec Králové.

Důležitým orientačním bodem pro vás bude budova Krajského soudu, která se nachází v bezprostřední blízkosti.

Parkování je možné v ulici U Soudu a také v sousedních ulicích. Rezervujte si, prosím, dostatek času pro nalezení vhodného parkovacího místa v centru města.

Pro ty z Vás, kdo přijedou autobusem nebo vlakem, je důležitá zastávka MHD ” Magistrát města”, kde staví následující linky: č. 2, č. 6, č. 7 – trolejbus, č. 5, č. 17, č. 12 – autobus.

Umístění FLEBOCENTRA v Líznerově ul. č.737 se nemění.

Posted in Novinky

Vážené pacientky, vážení pacienti,

všichni z Vás, kdo jsou objednáni ke kontrole na měsíc leden 2013, dostaví se znovu do ordinace na ul. J. Masaryka č. 1354, Hradec Králové-Moravské předměstí.

Posted in Novinky