Pooperační průběh

Miniinvazivní léčba křečových žil

Informace o pooperačním průběhu

Vážená paní, vážený pane,

Právě jste absolvoval/a/ miniinvazivní operaci křečových žil. Vzhledem k radikalitě a komplexnosti výkonu – poškozené žíly jsou odstraněny, nepoškozené zdravé žíly jsou ponechány, krevní tok v žilách je usměrněn do fyziologických mezí – je riziko vzniku recidivy v budoucnu výrazně omezeno, i když vzhledem k dědičnému charakteru onemocnění je nelze nikdy zcela vyloučit.

Po operaci můžete chodit, nemůžete však s ohledem na podané léky po dobu 10 hodin následujících po výkonu řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje nebo pracovat ve výškách, nesmíte se bez doprovodu pohybovat po ulici nebo cestovat hromadnou dopravou, nesmíte vykonávat činnosti, které vyžadují rychlé a odpovědné rozhodování, nesmíte pít alkoholické nápoje. Po operaci je třeba mít zajištěný doprovod dospělou osobou a dnešní noc nemůžete zůstat sám/a/ doma. V případě nutnosti je třeba mít možnost použít telefon.

I přesto, že jde o velmi jemný výkon, jedná se v každém případě o chirurgický zákrok. V pooperačním průběhu lze proto očekávat:

  1. vznik krevních výronů / hematomů/ v místech, kde byly křečové žily odstraněny, zvláště pak v třísle, kde chybí možnost stažení punčochou. Pokud vyjímečně dojde k prosáknutí obvazu na končetině, stačí její převázání elastickým obinadlem. To bude sejmuto při následujícím převazu v naší ordinaci. V průběhu vstřebávání hematomů je možno v dalších dnech zaznamenat zvýšenou teplotu.
  2. pooperační bolestivost je minimální a v některých případech ani nevyžaduje podání tišících léků. Jinak je možno užít jakéhokoliv analgetika v případě nutnosti.

Aby bylo chirurgickým výkonem dosaženo optimálního výsledku, je třeba dodržovat následující opatření:

  1. dostatečná chůze.Chodit je třeba minimálně každé 2 hodiny / lépe i častěji / po dobu zhruba 10 minut. Ve dvou následujících dnech po výkonu je nutná chůze i v noci / třikrát za noc po dobu 10 minut/, dále pak již jen během dne.
  2. dostatečný příjem tekutin je po operaci žádoucí / čaj, minerálka, ovocné šťávy apod. v množství nejméně 2-3 litry za 24 hodin /.
  3. mírná fyzická aktivita je vhodná, je třeba se však vystříhat prudkých změn polohy, trvalejšího sezení nebo stání bez pohybu a také mimořádných sportovních výkonů krátce po operaci / tenis, volejbal, horolezectví, sjezdové lyžování/. Vhodné není také bezprostřední opalování operované končetiny.
  4. trvalé stažení končetiny je nezbytné až do doby prvního převazu, k němuž budete pozváni do naší ordinace. Doba další komprese závisí na typu provedeného výkonu /celkem 2-4 týdny od operace/. Nová elastická punčocha vyvíjí silný stah, který může být zpočátku nepříjemný, je však žádoucí k dosažení optimálního pooperačního výsledku. V dalších dnech po převazu bude možno punčochu již postupně uvolňovat.
  5. sprchování končetiny bude možné již po prvním převazu.
  6. návrat do zaměstnání je možný podle typu činnosti v mnoha případech již následující den, někdy je vhodná kratší pracovní neschopnost / 5-10 dnů/.
  7. k závěrečné kontrole s případným dokončením léčby pomocí ambulantní skleroterapie bude pozváni asi za měsíc po operaci, nezapomeňte s sebou donést elastické punčochy.

 

Posted in Úvod