Rubrika: Úvod

[envira-gallery id=”3309″]

Obrázky v plné velikosti naleznete zde:

Endovenous laser therapy of varicose veins – 13 year Czech experience

Anterior accessory great saphenous vein treated with endovenous laser

How can laser wavelength influence the outcome of endovenous varicose veins procedures ?

Endovenous laser – comparision between water and haemoglobin specific lasers and barred and radial fibers

 

Posted in Úvod

Société Européenne de Phlebectomie
American College of Phlebology
American Venous Forum
Collegio Italiano di Flebologia
Deutsche Gesellschaft für Phlebologie – DGP
Dr. Creton’s website
Dr. Goren’s website
French Society of Phlebology
International Union of Phlebology
Phlébologie (french)
Venous Forum (UK)
American Society for Laser Medicine and Surgery
Dr.Cavezzi´s website
Cooltouch

Posted in Úvod

Na této stránce si můžete stáhnout některou z publikací od MUDr. Svatopluka Kašpara, nebo další materiály spojené s naší ordinací.

Dokumenty jsou ve formátu *.PDF tudíž je k jejich otevření potřeba Adobe Reader. Pokud jej nemáte, můžete se jej zadarmo stáhnout z internetových stránek firmy Adobe.

Možnosti moderní chirurgické léčby varixů
Základy barevné duplexní ultrasonografie
Endovaskulární laser

Nová operace – pořad Českého rozhlasu (12/04/05)
Ke stažení ve formátu *.mp3 zde

Doporucene postupy pro endovaskularni lecbu varixu dolnich koncetin.doc (formát DOC, velikost 105kB)

Možnosti moderní chirurgické léčby varixů dolních končetin (formát PDF, velikost 72kB)
Případně článek v originální podobě na http://angio.euni.cz/index.php (je nutná registrace)

Posted in Úvod
Stav_pred_operaci

Stav před operací

Stav_po_operaci

Stav po operaci

Stav_pred_operaci1

Stav před operací

Stav_po_operaci-1

Stav po operaci

Stav_pred_operaci-2

Stav před operací

Stav_po_operaci-2

Stav po operaci

Stav_pred_operaci_3

Stav před operací

Stav_po_operaci-3

Stav po operaci

Posted in Úvod

IMG_0202   IMG_0201   IMG_0226

IMG_0231   IMG_0205   IMG_0228

IMG_0233   IMG_0217   IMG_0220

 

Posted in Úvod

Ordinační doba ( podle objednání):

Pondělí: 7-14  a 15,30-18 hod.

Úterý:    7-13 hod.

Středa:   6,30 – 15 hod.

Čtvrtek:  7-15 hod.

Pátek:     6,30 – 13 hod.

Posted in Úvod

Ceník lékařských výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Flebocentrum s.r.o.,  Líznerova 737 Hradec Králové

(Cena podle rozsahu výkonu)

Operace varixů nitrocévním laserem + miniflebektomie: od 20.000,- Kč
Operace varixů radiofrekvenční sondou + miniflebektomie: od 25.000,- Kč
Pěnová skleroterapie s ultrazvukovým naváděním a miniflebektomií: od 12.000,- Kč
Ambulantní miniflebektomie: od 5.000,- Kč
Kosmetická skleroterapie metliček: od 2.500,- Kč
Mapování varixů barevným ultrazvukem: 300,- až 500,- Kč
Úhrada sklerotizační látky (AES): 300,- až 500,- Kč
Posted in Úvod

Seznam zdravotních služeb, u kterých poskytovatel požaduje informovaný souhlas písemnou formou

 

Operace varixů nitrocévním laserem

Operace varixů radiofrekvenční sondou

A.S.V.A.L .(AblationSélective des VaricessousAnesthésieLocale)

Pěnová skleroterapie s miniflebektomií

Ambulantní miniflebektomie

 

Posted in Úvod

Miniinvazivní léčba křečových žil

Informace o pooperačním průběhu

Vážená paní, vážený pane,

Právě jste absolvoval/a/ miniinvazivní operaci křečových žil. Vzhledem k radikalitě a komplexnosti výkonu – poškozené žíly jsou odstraněny, nepoškozené zdravé žíly jsou ponechány, krevní tok v žilách je usměrněn do fyziologických mezí – je riziko vzniku recidivy v budoucnu výrazně omezeno, i když vzhledem k dědičnému charakteru onemocnění je nelze nikdy zcela vyloučit.

Po operaci můžete chodit, nemůžete však s ohledem na podané léky po dobu 10 hodin následujících po výkonu řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje nebo pracovat ve výškách, nesmíte se bez doprovodu pohybovat po ulici nebo cestovat hromadnou dopravou, nesmíte vykonávat činnosti, které vyžadují rychlé a odpovědné rozhodování, nesmíte pít alkoholické nápoje. Po operaci je třeba mít zajištěný doprovod dospělou osobou a dnešní noc nemůžete zůstat sám/a/ doma. V případě nutnosti je třeba mít možnost použít telefon.

I přesto, že jde o velmi jemný výkon, jedná se v každém případě o chirurgický zákrok. V pooperačním průběhu lze proto očekávat:

  1. vznik krevních výronů / hematomů/ v místech, kde byly křečové žily odstraněny, zvláště pak v třísle, kde chybí možnost stažení punčochou. Pokud vyjímečně dojde k prosáknutí obvazu na končetině, stačí její převázání elastickým obinadlem. To bude sejmuto při následujícím převazu v naší ordinaci. V průběhu vstřebávání hematomů je možno v dalších dnech zaznamenat zvýšenou teplotu.
  2. pooperační bolestivost je minimální a v některých případech ani nevyžaduje podání tišících léků. Jinak je možno užít jakéhokoliv analgetika v případě nutnosti.

Aby bylo chirurgickým výkonem dosaženo optimálního výsledku, je třeba dodržovat následující opatření:

  1. dostatečná chůze.Chodit je třeba minimálně každé 2 hodiny / lépe i častěji / po dobu zhruba 10 minut. Ve dvou následujících dnech po výkonu je nutná chůze i v noci / třikrát za noc po dobu 10 minut/, dále pak již jen během dne.
  2. dostatečný příjem tekutin je po operaci žádoucí / čaj, minerálka, ovocné šťávy apod. v množství nejméně 2-3 litry za 24 hodin /.
  3. mírná fyzická aktivita je vhodná, je třeba se však vystříhat prudkých změn polohy, trvalejšího sezení nebo stání bez pohybu a také mimořádných sportovních výkonů krátce po operaci / tenis, volejbal, horolezectví, sjezdové lyžování/. Vhodné není také bezprostřední opalování operované končetiny.
  4. trvalé stažení končetiny je nezbytné až do doby prvního převazu, k němuž budete pozváni do naší ordinace. Doba další komprese závisí na typu provedeného výkonu /celkem 2-4 týdny od operace/. Nová elastická punčocha vyvíjí silný stah, který může být zpočátku nepříjemný, je však žádoucí k dosažení optimálního pooperačního výsledku. V dalších dnech po převazu bude možno punčochu již postupně uvolňovat.
  5. sprchování končetiny bude možné již po prvním převazu.
  6. návrat do zaměstnání je možný podle typu činnosti v mnoha případech již následující den, někdy je vhodná kratší pracovní neschopnost / 5-10 dnů/.
  7. k závěrečné kontrole s případným dokončením léčby pomocí ambulantní skleroterapie bude pozváni asi za měsíc po operaci, nezapomeňte s sebou donést elastické punčochy.

 

Posted in Úvod

Užití nitrocévního laseru při léčbě varixů dolních končetin

Z hlediska radikality je chirurgická léčba varixů dolních končetin jednoznačně považována za nejúčinnější způsob jejich terapie.Cílem operace je zrušení všech bodů refluxu ( patologického zpětného krevního toku ) z hlubokého do povrchního žilního systému a co možná nejkomplexnější odstranění vlastních varikozit. V tradičním pojetí dosahuje nejlépe tohoto cíle krossektomie safénofemorální nebo safénopopliteální junkce ( přerušení konečného úseku safény-tj. hlavní povrchní žíly- s podvazem všech jejích větví) doplněná v indikovaných případech strippingem (odstraněním) kmene safény a varikózních větví.

V posledních 10 letech se techniky chirurgické léčby varixů stále více mění v důsledku lepšího pochopení žilního průtoku a vyvíjejí se směrem k výkonům s minimální invazivitou při zachování jejich dostatečné radikality. Standardně prováděná krossektomie je dnes podrobována kritice i u nemocných s prokázaným safénofemorálním refluxem. Tato kritika je podložena výsledky léčby pomocí nových nitrocévních metod předevąím VNUS Closure a endovaskulárního laseru .

Účelem těchto postupů je dosáhnout uzávěru nefunkční safény bez toho, že by samotná žíla byla chirurgicky obnažena. Principem metody VNUS Closure je zatavení safény bipolárním radiofrekvenčním proudem pod ultrazvukovou kontrolou. Endovaskulární laser využívá ke stejnému účelu energie světelného paprsku o vlnové délce 1320, 980, 940 nebo 810 nm . Obě metody mají mnoho společného, protože obě z funkčního hlediska vyřazují patologické žíly bez toho, že by je kompletně odstraňovaly z těla pacienta.

Laser ( zkratka z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations) je přístroj, který produkuje velmi intenzivní světelný svazek. Principem metody laserové léčby je přeměna energie tohoto světelného paprsku v teplo, které způsobuje kontrolovaný var krve ( průnik do vzdálenosti pouze 0,8 mm) a přehřátí přilehlé části žilní stěny bez poškození okolních tkání. Následuje stažení a po čase až úplný uzávěr žíly

Všichni nemocní jsou před operací vyšetřeni jednak klinicky a dále pomocí barevného duplexního ultrazvukového přistroje. Vyšetření je prováděno ve stoje s odlehčenou a lehce pokrčenou vyšetřovanou dolní končetinou na barevném duplexní ultrazvukovém přístroji se sondou o frekvenci 10 MHz. Pomocí duplexního sonografu je provedeno komplexní mapování varikosit se zakreslením nálezu na kůži pacienta – echomapping.

Při vlastní operaci je nejdříve pod trvalou ultrazvukovou kontrolou proveden v místní anestezii vpich žíly jehlou, kterou je pak zaveden vodič a po něm katetr (tenká hadička). Po vytažení vodiče je na jeho místo zavedeno laserové vlákno o síle 600 mikronů. Pomocí ultrazvukového navádění je provedeno dokonalé znecitlivění celé žíly, která bude laserem léčena. To zajistí dokonalou bezbolestnost výkonu, celková ani spinální anestezie není nutná.

Ihned na operačním stole je natažena elastická punčocha a pacient sám odchází na pooperační pokoj. Po nezbytné době zotavení ( cca 30 – 60minut) je s doprovodem propuštěn domů. Pooperační bolest je minimální, ve většině případů není nutné podávání žádných bolest tišících léků.Všichni nemocní jsou kontrolováni klinicky při převazu 5. pooperační den a dále klinicky a pomocí ultrazvuku v 3 – 6 měsíčních intervalech.

Naše současné zkušenosti s nitrocévní léčbou křečových žil dolních končetin pomocí laseru jsou vynikající, protože pacienti snášejí tyto zákroky velmi dobře, pooperační průběh je téměř bezbolestný s prakticky okamžitým návratem k běžným aktivitám, s nulovou nebo minimální pracovní neschopností a také kosmetický efekt, pro mnoho našich nemocných zásadní, je velmi dobrý, jelikož po výkonu nezůstávají žádné jizvy. Zákrok probíhá bez hospitalizace a bez nutnosti celkové anestezie.

Základním předpokladem úspěchu je dokonalé předoperační vyšetření barevným duplexním ultrazvukem a dále pravidelné použití tohoto přístroje během celého operačního výkonu a při dalších pooperačních kontrolách. Také přesné respektování techniky výkonu je nezbytné k tomu, aby procento recidiv bylo v budoucnu omezeno na minimum.

 

Posted in Úvod