Všeobecné informace

Miniinvazivní operace křečových žil

Informace pro pacienty

Předpokladem moderní léčby křečových žil je přesné předoperační vyšetření dokonalým ultrazvukovým přístrojem s barevným mapováním krevních toků. Teprve na jeho základě je možno stanovit rozsah chirurgického výkonu tak, aby přinesl příznivý výsledek a aby přitom byl tento zákrok natolik šetrný, že umožní prakticky okamžitou chůzi, případně i brzký návrat do zaměstnání. Právě časná mobilizace pacienta, tedy přiměřený pohyb, je tou nejlepší prevencí vzniku případných pooperačních komplikací.

Ambulantní chirurgický výkon, používající m.j. téžnitrocévní laserové a radiofrekvenční zákroky a nejlepší principy z metody CHIVA, je na jedné straně co do radikality komplexní, ale na druhé straně natolik jemný, že je možné propustit pacienta domů již krátce po operaci. Také jeho kosmetický efekt je vzhledem k použitému miniinvazivnímu zákroku příznivý. Tato operační technika umožní užití velmi šetrných způsobů anestezie, nepoužíváme celkovou narkózu ani spinální anestezii, nýbrž kombinaci speciální lokální anestezie s ultrazvukovým naváděním (tumescence) s podáním účinného zklidňujícího léku nitrožilně.

Vzhledem k radikalitě výkonu – hlavní poškozené žíly jsou odstraněny, nepoškozené zdravé žíly jsou však ponechány, krevní tok v žilách je usměrněn do fyziologických mezí – je riziko vzniku recidivy v budoucnu omezeno. Podrobné předoperační vyšetření a jemný způsob provedení samotného výkonu umožní u každého pacienta operaci v podstatě „na míru“. Zákrok je prováděn podle uznávaných moderních lékařských postupů a za dodržení všech zásad správné klinické praxe (m.j. použití jednorázového chirurgického materiálu [minimalizace rizika nemocniční infekce], standardní užití ultrazvuku před, během i po operaci), jeho efekt se však může u jednotlivých pacientů lišit. Křečové žíly jsou ve valné většině případů dědičným onemocněním a tento genetický defekt žilní stěny bohužel nemůže žádná operace definitivně odstranit.

Proto všechny naše pacienty v pravidelných intervalech kontrolujeme s cílem dosažení co možná nejlepšího léčebného výsledku.

Příprava pacienta před operací

Před operací není nutné dlouhodobé lačnění, poslední lehčí jídlo je možné ještě 2 hodiny před zákrokem. Nezbytné je vysazení ženských hormonálních léků vč. antikoncepce a léků na „ ředění “ krve /např.Acylpyrin/ asi 10-12 dnů předem. Dva dny před výkonem je třeba si doma oholit nebo depilovat celou končetinu od třísla ke kotníku / včetně oblasti vlastního třísla /, v určených případech postačí oholení od poloviny stehna dolů. Je třeba se vyhnout použití jakýchkoliv krémů nebo mastí na kůži nejméně 24 hodin před zákrokem. K operaci doneste výsledek laboratorního, popř. kompletního interního vyšetření a vhodné elastické punčochy.

Dohodnutý termín výkonu je třeba ještě časově upřesnit 14 dnů předem na číslech 495275652 nebo 495274894. Operace bude provedena ve Flebocentru, Hradec Králové-Malšovice, Líznerova 737.

Pooperační průběh

Krátce po operaci již můžete chodit, nemůžete však s ohledem na podané léky asi 10 hodin řídit motorové vozidlo ani se pohybovat bez doprovodu. Dostavte se proto s dospělou osobou, která Vás po propuštění převezme, doprovodí domů a zůstane ve Vaší blízkosti během noci následující po operaci. Po zákroku obdržíte naše trvalé kontaktní spojení pro případ Vašich eventuelních dotazů. V následujících dnech po operaci budete pozváni na jeden převaz, po jehož provedení již budete moci končetinu sprchovat. Elastickou punčochu budete během denní doby nosit asi 1-3 týdny podle typu zákroku. Bezprostředně po operaci není vhodné opalování operované končetiny, avšak pohybová aktivita je velmi žádoucí. Návrat do zaměstnání je možný v mnoha případech již následující den, někdy je vhodná kratší pracovní neschopnost / 5-10 dnů/. K závěrečné kontrole s případným dokončením léčby metodou ambulantní skleroterapie budete pozváni asi za měsíc.

Posted in Úvod