Laser

Užití nitrocévního laseru při léčbě varixů dolních končetin

Z hlediska radikality je chirurgická léčba varixů dolních končetin jednoznačně považována za nejúčinnější způsob jejich terapie.Cílem operace je zrušení všech bodů refluxu ( patologického zpětného krevního toku ) z hlubokého do povrchního žilního systému a co možná nejkomplexnější odstranění vlastních varikozit. V tradičním pojetí dosahuje nejlépe tohoto cíle krossektomie safénofemorální nebo safénopopliteální junkce ( přerušení konečného úseku safény-tj. hlavní povrchní žíly- s podvazem všech jejích větví) doplněná v indikovaných případech strippingem (odstraněním) kmene safény a varikózních větví.

V posledních 10 letech se techniky chirurgické léčby varixů stále více mění v důsledku lepšího pochopení žilního průtoku a vyvíjejí se směrem k výkonům s minimální invazivitou při zachování jejich dostatečné radikality. Standardně prováděná krossektomie je dnes podrobována kritice i u nemocných s prokázaným safénofemorálním refluxem. Tato kritika je podložena výsledky léčby pomocí nových nitrocévních metod předevąím VNUS Closure a endovaskulárního laseru .

Účelem těchto postupů je dosáhnout uzávěru nefunkční safény bez toho, že by samotná žíla byla chirurgicky obnažena. Principem metody VNUS Closure je zatavení safény bipolárním radiofrekvenčním proudem pod ultrazvukovou kontrolou. Endovaskulární laser využívá ke stejnému účelu energie světelného paprsku o vlnové délce 1320, 980, 940 nebo 810 nm . Obě metody mají mnoho společného, protože obě z funkčního hlediska vyřazují patologické žíly bez toho, že by je kompletně odstraňovaly z těla pacienta.

Laser ( zkratka z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations) je přístroj, který produkuje velmi intenzivní světelný svazek. Principem metody laserové léčby je přeměna energie tohoto světelného paprsku v teplo, které způsobuje kontrolovaný var krve ( průnik do vzdálenosti pouze 0,8 mm) a přehřátí přilehlé části žilní stěny bez poškození okolních tkání. Následuje stažení a po čase až úplný uzávěr žíly

Všichni nemocní jsou před operací vyšetřeni jednak klinicky a dále pomocí barevného duplexního ultrazvukového přistroje. Vyšetření je prováděno ve stoje s odlehčenou a lehce pokrčenou vyšetřovanou dolní končetinou na barevném duplexní ultrazvukovém přístroji se sondou o frekvenci 10 MHz. Pomocí duplexního sonografu je provedeno komplexní mapování varikosit se zakreslením nálezu na kůži pacienta – echomapping.

Při vlastní operaci je nejdříve pod trvalou ultrazvukovou kontrolou proveden v místní anestezii vpich žíly jehlou, kterou je pak zaveden vodič a po něm katetr (tenká hadička). Po vytažení vodiče je na jeho místo zavedeno laserové vlákno o síle 600 mikronů. Pomocí ultrazvukového navádění je provedeno dokonalé znecitlivění celé žíly, která bude laserem léčena. To zajistí dokonalou bezbolestnost výkonu, celková ani spinální anestezie není nutná.

Ihned na operačním stole je natažena elastická punčocha a pacient sám odchází na pooperační pokoj. Po nezbytné době zotavení ( cca 30 – 60minut) je s doprovodem propuštěn domů. Pooperační bolest je minimální, ve většině případů není nutné podávání žádných bolest tišících léků.Všichni nemocní jsou kontrolováni klinicky při převazu 5. pooperační den a dále klinicky a pomocí ultrazvuku v 3 – 6 měsíčních intervalech.

Naše současné zkušenosti s nitrocévní léčbou křečových žil dolních končetin pomocí laseru jsou vynikající, protože pacienti snášejí tyto zákroky velmi dobře, pooperační průběh je téměř bezbolestný s prakticky okamžitým návratem k běžným aktivitám, s nulovou nebo minimální pracovní neschopností a také kosmetický efekt, pro mnoho našich nemocných zásadní, je velmi dobrý, jelikož po výkonu nezůstávají žádné jizvy. Zákrok probíhá bez hospitalizace a bez nutnosti celkové anestezie.

Základním předpokladem úspěchu je dokonalé předoperační vyšetření barevným duplexním ultrazvukem a dále pravidelné použití tohoto přístroje během celého operačního výkonu a při dalších pooperačních kontrolách. Také přesné respektování techniky výkonu je nezbytné k tomu, aby procento recidiv bylo v budoucnu omezeno na minimum.

 

Posted in Úvod