Přednášková činnost

MUDr. Kašpar, Ph.D. aktivně přednášel na 45., 46., 47. 48 a a 49. Angiologických dnech v Praze ( únor 2020, 2021,2022,2023 a 2024) – www.angiology.cz, byl Prezidentem konference a přednášejícím na  48. Flebologických dnech v Praze ( listopad 2022 )  a dále přednášel na 49. Flebologických dnech v Praze  (listopad 2023) – www.phlebology.cz , na Angiofóru Brno (2019 a 2022) – www. angiology.cz , na 25. Česko – slovenském angiologickém sympoziu v Lednici (červen 2019) – www.angiology.cz, na 4. kongresu Evropské společnosti cévní medicíny (2018) a  na 51.Kongresu College Francais de Pathologie Vasculaire v Paříži (2017).

Dále se zúčastnil Kongresu Francouzské flebologické společnosti v Paříži (2022), laserových webinářů v Bratislavě a v Pforzheimu (2021) a odborných sjezdů Flebologie v Budapešti ( 2021 – on line), Angiologie v Lednici (2020), Angiologie v Paříži (2018) a v Lyonu (2017), Flebologie v Paříži (2020,2021,2022), Cévní chirurgie v Paříži (2017, 2018 ,2019 a 2020), Hematologie v Paříži (2023) a Flebologie v USA v New Orleans (2017), Nashville (2018),  New York (2019 a 2023) a Miami ( 2023).

 

Posted in Novinky