Seznam publikací

Poř. číslo Publikace – základní citace podle ČSN 010197 Spoluautoři (-, znamená S. Kašpar)
1 DNA synthesis in the rat liver following partial hepatectomy performed 1 day after medulotomy (C7). Sb Ved Pr Lek Fak Karlovy Univerzity v Hradci Kralove Suppl.1977,20(2-3):p. 345-53. Simek,J., Hegerova.J., Cervinkova,Z.,
Dvorak,J., -, Vodicka,I.
2 Poznámky k operační technice jaterních echinokokových cyst Čsl. Gastroentologie a výživa, 1988:42,5-6,570, abstrakt přednášky Pantoflíček,J.,-, Žák,R.
3 Planning of varicose veins operations with regard for future vascular reconstructions. Phlébologie 89, A.Davy, R.Stemmer eds, 1989 John Libbey Eurotext Ltd,pp.1015-1017 -, Suchý,T.
4 Hydatic cysts of the liver – a surgical management of 136 cases. HPB Surgery,Publishers: Harwood Academic Publishers. Londýn, Velká Británie, 1990 Pantoflíček,J.,-, Žák,R.
5 Pooperační komplikace jaterních echinokokových cyst. Plzeň. lék. sborn., Suppl.61,1990:147-150 Pantoflíček,J.,-, Žák,R.
6 Die Planung von Varizenoperationen unter dem Gesichtspunkt einer möglichen späteren Gefässrekonstruktion. Vasomed aktuell Zeitchricht für Klinik und Praxis, November 1991, 18-22, Bonn, SRN -, T. Suchý
7 Long-term results of the selective varicose vein surgery Phlébologie 92, Eds P.Raymond-Martimbeau, R.Prescott, M.Zummo, John Libbey Eurotext, Paris 1992, pp.1156-1158 -, Z.Vobořil
8 Diagnosis and management of venous traum Phlébologie 92, Eds P.Raymond-Martimbeau, R.Prescott, M.Zummo, John Libbey Eurotext, Paris 1992, pp.1244-1246 -, Z.Vobořil
9 Výsledky selektivních operací varixů dolních končetin Praktická flebologie, roč.I, č.2, str.13-16 -,T.Suchý, Z.Vobořil
10 Poranění žil a úloha rekonstrukční cévní chirurgie Praktická flebologie, roč.I, č.2, str.17-19 -, Z.Vobořil
11 Zpráva o XI. Světovém kongresu Mezinárodní flebologické unie. Montreal 30.8.-4.9.1992 Praktická flebologie, roč.I, č.2, str.28-29 -,
12 Jaterní echinokokové cysty – Chirurgické řešení 136 případů Bulletin HPB, 1993, 1, 15-18 Pantoflíček,J.,-, Žák,R.
13 Možnosti prevence fatální plicní embolie pomocí kaválních filtrů Praktická flebologie, roč.I, č.3-4, str.14-15 -,Hlava, Machek, Strnad
14 Praktické principy diagnostiky a chirurgické léčby varixů dol.končetin Praktická flebologie, roč.I, č.4, str.18-19 -,
15 Výsledky komplementární skleroterapie po operaci varixů dol. končetin Praktická flebologie, roč.I, č.3-4, str.36-37 -,
16 Komplikace po embolektomiích periferních tepen V. pražský chir. den – Sborník, s.96-98, 1992 Vobořil, Z.,-
17 Trombozy cévních náhrad v materiálu Chirurgické kliniky v H.Králové V. pražský chir. Den – Sborník, s.101-103, 1992 -, Vobořil,Z.
18 Chronické končetinové ischémie z pohledu chirurga Ami report – Aktuální medicínské informace, 1.roč.,1993,č.4,str. 37-38 -,
19 Posudková problematika u ischemické choroby tepen DK Ami report Aktuální medicínské informace, 1.roč.,1993,č.4,str.40 -,
20 Terapie ICH tepen DK Ami report-Aktuální medicínské informace, 1.roč.,1993,č.4,str. 29-30 Strnad,M.,-,
21 Chirurgická léčba akutní ileofemorální žilní trombosy. Praktická flebologie, roč.II, 1993, č.2, s.38-41 -, Vobořil, Z., Jon, B., Gneidy, M.
22 Naše první zkušenosti s ambulantní flebektomií Praktická flebologie, roč.II, 1993, č.3-4, s.103-104 -, Gneidy, M.
23 Moderní koncepce kavální interupce Praktická flebologie, roč.II, 1993, č.3-4, s.116-117 -, Krajina, A., Podrabský, P.
24 Day case surgery v léčbě varixů dolních končetin Praktická flebologie, roč.5, 1996, č.1, s.9-10 -,
25 Výsledky ambulantní radikální chirurgické léčby varixů Praktická flebologie, roč.5, 1996, č.1, s.11-12 -,
26 Ambulantní chirurgická terapie varixů dolních končetin Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, č.14, 4.dubna 1997, str.5 -,
27 Výhody ambulantního postupu chirurgické léčby varixů dolních končetin Praktická flebologie, roč.7, 1998, č.1, str.10-11 -, Kopáč, F., Žďárský, P.
28 Revize safenofemorální junkce v léčbě recidiv varixů Praktická flebologie, roč.7, 1998, č.1, str.14-15 -, Daněk, T., Štiegler, P.
29 Je možné minimalizovat recidivu varixů ? Praktická flebologie, roč.7, 1998, č.1, str.16-17 -,
30 Srovnání indikací skleroterapie a chirurgické léčby varixů Praktická flebologie, roč.7, 1998, č.1, str.18-19 -,
31 Ambulantní operace varixů z pohledu anesteziologa Praktické aspekty spolupráce anesteziologa a chirurga Praktická flebologie, roč.8, 1999, č.1, str.41-44 Žďárský, P., Kopáč, F., -, Štiegler, P.
32 Zákrok na varikózních žilách si žádá zkušeného chirurga Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, č.6, 12. února 1999, str. 7 -,
33 Ambulatory varicose veins surgery Traditional angiological days with international participation, Prague April 5-8 2000 Editor Vladimír Puchmayer, nakl. Galén, str.36 -,
34 Radikální estetická chirurgie varixů dolních končetin Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, č.4, roč.50, str. 15-17 -,
35 Use of computer technologies in miniinvasive surgery of varicose veins Traditional angiological days with international participation, Prague March 29-31 2001, nakl.Galén, str. 84 -, Kašpar, M.
36 Radical cosmetic varicose veins surgery Traditional angiological days with international participation, Prague March 29-31 2001, nakl. Galén, str. 90 -, Píšová, P., Tomešová, I., Kašparová, L.
37 Chirurgie ambulatoire des varices- état actuel en République Tcheque Sborník 25. konference Evropské společnosti pro flebektomii, Praha 17.11.2001, str.22 -,
38 Actual status of varicose veins surgery in Czech republic Traditional angiological days with international participation Book of abstracts, Prague 2002, nakl. Galén, str. 45-46 -,
39 Operace saféno-popliteární junkce: delikátní výkon s možným rizikem Rozhledy v chirurgii, 2003, roč.82, č.1, s.49-53 -, Daněk, T., Maixner,R.,Štiegler,P.
40 Treatment of truncal varicose veins using endovenous 980nm diode laser – preliminary results Traditional angiological days with international participation Book of abstracts, Prague April 3-5 2003, str. 16 -,
41 Krossektomie a stripping safény – trvalá nutnost nebo přežité dogma ? Praktická flebologie XI, 2002, č.4, str.99-101 -,
42 Recidivující varixy – stále aktuální problém Praktická flebologie XI, 2002, č.4, str.102-103 -, Daněk, T., Maixner, R.
43 Možnosti moderní chirurgické léčby varixů dolních končetin Eds. Servier, Praha, 2003, pp. 1-22 -,
44 Premiere experience théque avec laser diode endoveineux Compte rendu de la 28e Réunion de la Société européenne de phlébectomie, Paris, France 29.3.2003 Publikováno: Phlébologie 2003, 56, No 3, pp. 299-302 -,
45 Possibilities of treatment of varicose veins employing endovenous laser DERMA 3. tisícročia, 2003,4: p.16 -,
46 Endovenosní laser v léčbě křečových žil dolních končetin Eds. SERVIER, Praha 2004,pp.1-18 -,
47 Is the endovenous laser treatment of the truncal varicose veins comparable to the traditional surgery? Central European Vascular Journal(CEVJ),2004,3,No.1,p.25-26 -,
48 Endovaskulární léčba kmenových varixů dolních končetin Rozhledy v chirurgii 2004,roč.83,No.2, pp.96-101 -, Havlíček K.
49 Results of our first 100 endovenous laser procedures in truncal varicose veins Abstract book 4th International Central European Vascular Forum Congress, 28.4.-2.5.2004, Dubrovník, Croatia, p.102 -,
50 Endovenous laser of varicose veins compared to the traditional surgery Intern Angiology 2004,23:No.1(Suppl.1), p.89 -, Havlíček K.
51 Možnosti endovaskulární terapie varixů Postgraduální medicína 2004,6,No.4,pp.437-440 -,
52 Endolaser v léčbě kmenových varixů dolniích končetin.Zkušenosti ze 140 operací. Sborník prací IV. Českého chirurgického kongresu s mezinárodní účastí, Hradec Králové a Pardubice,5.-7.9.2004, str. 24,ISBN 80-86143-30-9 -, Hadži-Nikolov D
53 Recidivující křečové žíly. Editorial. Vnitřní lékařství,50,2004,č.8, s.576-578 -,
54 Princip, technika a indikace endovenózního laseru Praktická flebologie 2004,13,s.97,ISSN 1210-3411 -,
55 Nitrocévní laser při léčbě varixů Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin,2004,39,s.7-8 -,
56 Technické a fyzikální parametry endovaskulární laserové léčby varixů. Praktická flebologie 2004,13,s.143,ISSN 1210-3411 -,
57 Současné možnosti miniinvazivní chirurgie varixů dolních končetin Praktická flebologie 2004, 13,s. 150 -,Daněk T, Maixner R.
58 Endovenous laser in the treatment of varicose veins Praktická flebologie 2004, 13,s. 150 -, Hadži-Nikolov D.
59 Endovenous laser in truncal varicose veins-personal experience Laser vasculaire Sborník 31. kongresu Société Européenne de Phlébectomie, Brusel, Belgie 6.11.2004,s. 18-20 -,
60 Benefits and complications of the endovenous laser CEVJ/ Central European Vascular Journal/ 2005,4,s.19 -,
61 Recurrences after varicose veins operations CEVJ 2005,4,s.21 / Abstracts of 30th Angiological Days, Prague 2005 -, Daněk T, Maixner R, Štiegler P.
62 Mid-term results with the 980 nm endovenous laser – the Czech experience. Prakt flebol 2005,14,p.63 (Abstract of 6th European-American Congress on Venous Diseases and 30. Flebologické dny, Praha 26.-28.5.2005 -,
63 Modení endovaskulární techniky léčby kmenových varixů dolních končetin. Sborník abstrakt: I. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Brno 9.-11.6.2005, str. 62, ISBN:80-239-5083-5, Eds.: Medica Publishing Brno -, Hadži-Nikolov,D.
64 Současné možnosti miniinvazivní chirurgie varixů – poster. Sborník abstrakt: I. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Brno 9.-11.6.2005, str. 77, ISBN:80-239-5083-5, Eds.: Medica Publishing Brno -, Daněk,T., Maixner, R.
65 Benefits and complications of the endovenous laser: the Czech experience. International Angiology 2005, 24,suppl.I to issue No.3, p. 148 -,
66 Endovaskulární obliterace insuficientní safény – laser a radiofrekvence. Sborník abstrakt, Interangio 2005, Liberec 12.-14.10.2005, str. 5 -, Hadži-Nikolov,D.
67 Mid-term results with the endovenous laser: 250 limbs. Sborník 33eme Reunion de la Société Européenne de Phlébectomie, Lisboa, Portugal, 19.11.2005, pp. 23-25 -,
68 Treatment of varicose veins using endovenous laser. Derma 3. tisícročia 2005, 5: p.28. ISSN: 1335-7913 -,
69 Standardisation of parameters during endovenous laser therapy of truncal varicose veins in experimental ex vivo model. CEVJ ( Central European Vascular Journal) 2006,5(1): p. 37 (Abstracts of XXXI. Angiological days Prague 2006) -,
70 Endovenous treatment of varicose veins to facilitate pregnancy. Phlebology review 2006, 14 (1): p.40. ISSN:1509-5738 -,
71 Barevná duplexní ultrasonografie v diagnostice varixů dolních končetin. In: Mazuch J. et al.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín.Martin, vydavatelstvo Osveta 2006, p.72-82.ISBN 80-8063-212-X -,
72 Endovaskulární terapie varixů dolních končetin.In: Mazuch J. et al.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín.Martin, vydavatelstvo Osveta 2006, p.164-175. ISBN 80-8063-212-X -,
73 Endovenous laser -benefits and disadvantages. Proceedings of the First International Days of Phlebology, Parma, Italy, 26.- 28.5.2006. pp.22-24 -,
74 Energy dosages and pull back rates during endovenous laser treatment of varicose veins – experimental model.VASA-European Journal of Vascular Diseases 2006,35:Suppl. 69, p.75-76. ISSN 0301-1526. IF=0,514 -,
75 Neovascularisation as a cause of recurrence after varicose veins surgery.VASA-European Journal of Vascular Diseases 2006,35:Suppl. 69, p.76. ISSN 0301-1526. IF=0,514 -,
76 Standardisation of Parameters During Endovenous Laser Therapy of Truncal Varicose Veins in Experimental Ex Vivo Model. Abstract book of the XX Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery, Prague, 21.-24.9.2006, p.86 -,
77 Short and long-term results of the endovenous laser. Proceedings of the XXXVth SEP Congress, Grada, Italy, 21.10.2006, pp. 2-3 -,
78 Nitrožilní 1320nm Nd: YAG laser – první zkušenosti u 30 pacientů. Prakt. Flebol. 2006;15: 38 Abstrakta 31. Flebologických dnů, Praha 27.-28.10.2006 -,
79 Neovaskularizace jako příčina recidivy po operaci varixů.Prakt. Flebol. 2006;15: 41 Abstrakta 31. Flebologických dnů, Praha 27.-28.10.2006 -,
80 Neovaskularizace jako příčina recidivy po operaci varixů dolních končetin. Rozhl. Chir. 2006; 85/8/: 399-403 -,
81 Benefits and disadvantages of the endovenous laser. Sborník abstrakt II. Sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Brno 30.11.-1.12.2006, abstrakt. č. 31 -,
82 Neovascularisation as a cause of recurrence after varicose veins surgery – poster.Sborník abstrakt II. Sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Brno 30.11.-1.12.2006, abstrakt. č. 14 -,
83 Komentář k článku autorů Hnátek a spol.: Crossectomia – nejdůležitější krok v operaci křečových žil. Rozh. Chir.2006;85/11/, 586-587 -,
84 Endovenózní laserová fotokoagulace insuficientní safény v experimentu. Rozhl Chir. 2007;86(2):78-84 -,
85 Krossektomie nezlepšuje výsledky endovenózní laserové léčby varixů.Rozhl. Chir., 2007,roč.86,č.3,s.144-149 -,
86 Pattern of Energy Delivery during Endovenous Laser Treatment of Varicose Veins in Experimental Model. Book of abstracts, 10th Annual Meeting, American Venous Forum, San Diego, USA, 14.-17.2.2007, p.46 -,
87 Impact of crossectomy on the outcome of endovenous laser ablation of varicose veins. CEVJ/ Central European Vascular Journal/ 2007,6(1),s.18.ISSN 1214-3901 -,
88 Standardisation of Parameters During Endovenous Laser Therapy of Truncal Varicose Veins – Experimental Ex-vivo Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 34: 224-228, ISSN 1078-5884, IF= 2,026 -,
89 Současné léčebné postupy u pacientů s varixy. Abstrakta 15. kongresu České lékařské společnosti JEP:” Angiologie pro lékaře v praxi”, 18.4.2007, str.19 -,
90 Results of the endovenous laser – review of the world literature. Prakt. Flebol 2007;16:28.Abstrakta XIV. Slovenského angiologického kongresu, Tatranské Zruby, 11.-14.10.2006 -,
91 Současné možnosti miniinvazivní chirurgie varixů. Dermatol.praxi 2007; 2: 70-73. ISSN 1802-2960 -,
92 Occlusion during endovenous laser treatment is power dependent.Book of Abstracts, 8th Meeting of the European Venous Forum, 29.6-1.7.2007, Istanbul, Turecko, str.18 -, Siller J., Danek T., Maixner R.
93 Pět let zkušeností s endovenózní ablací – laser a radiofrekvence. Abstrakta 32. Flebologických dnů s mezinárodní účastí. Harrachov 7.-8.12.2007, str. 16-17 -, Kašpar D.
94 Vliv vlnové délky a typu laseru na výsledky nitrocévních operací varixů.Abstrakta 32. Flebologických dnů s mezinárodní účastí. Harrachov 7.-8.12.2007, str. 32-33 -,
95 Kvalita života po operaci varixů – srovnání tradiční a laserové léčby. Abstrakta 32. Flebologických dnů s mezinárodní účastí. Harrachov 7.-8.12.2007, str. 36-37 -, Rajman M., Příborská J.
96 Lower Power Improves Clinical Outcome of the Endovenous Laser Treatment. Abstract book of 20th Annual Meeting of the American Venous Forum, Charleston, SC, USA, 20.-23.2.2008, p. 119. -, Siller J., Cervinkova Z.
97 Comparison between traditional and endovenous laser varicose veins procedure in terms of quality of life. CEVJ-Central European Vascular Journal 2008;7(1):23.ISSN 1214-3901 -, Šiller J., Příborská J.
98 Outcome of endovenous laser ablation of varicose veins depends also on body mass index and laser power used. CEVJ-Central European Vascular Journal 2008;7(1):23-24.ISSN 1214-3901 -, Červinková Z., Šiller J.
99 Lower Power Improves Clinical Outcome of the Endovenous Laser Treatment. Jourmal des Maladies Vasculaires 2008;33:S 43-44. ISSN 0398-0499 -, Siller J., Cervinkova Z.
100 Impact of body mass index and laser power on the outcome of endovenous laser ablation. Book of abstracts, 9th International Congress of Phlebology, Bologna/Italy/, 4.-5.4.2008, p. 59 -, Z. Cervinkova, D. Kaspar
101 Endovenous laser therapy – which laser should be used? In: Strategy and Means for the Treatment of Venous Insufficiency. Eds.Pittaluga P., Chastanet S., Minerva Medica S.p.A., Torino, Italia, 2008, pp. 36-40. ISBN 10: 88-7711-610-2. ISBN 13: 978-88-7711-610-9. -,
102 Impact of laser wavelength and type of laser device on outcome of endovenous varicose veins procedures. Book of abstracts of 6th International Congress of Central European Vascular Forum, Bratislava 16.-18.5.2008, pp. 31-32, ISBN 978-80-89305-09-04. -,
103 Factors Influencing Outcome of Endovenous Laser Therapy of Varicose Veins. International Angiology 2008, 27: Suppl.1 to Issue No.3, pp. 53-54. ISSN: 0392-9561. IF: 0,871 -, Kaspar D.
104 Impact of Laser Wavelength on Short and Long-Term Outcome of Endovenous Varicose Veins Therapy. International Angiology 2008, 27: Suppl.1 to Issue No.3, p. 54. ISSN: 0392-9561. IF: 0,871 -,
105 Five and half year experience with endovenous laser ablation in Czech Republic. Phlebologie (SRN) 2008:37: A 37. ISSN 0939-978x. IF=? -, Z. Cervinkova, D. Kaspar
106 Endovaskulární léčba varixů dolních končetin (laser a radiofrekvence). Prakt. flebologie 2008: 17: 81. ISSN 1210-3411 -,
107 Modern surgical therapy of varicose veins – endovenous laser. Prakt. flebologie 2008: 17: 84. ISSN 1210-3411 -,
108 Five and half year experience with endovenous laser. Book of abstracts, 3. Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Brno, 6.-7.11.2008, abstrakt 27  
109 Factors Influencing Outcome of Endovenous Laser Ablation of Varicose Veins – Six Year Czech Experience. Book of Abstracts, 62. Kongres Société Francaise de Phlébologie, Paris, 20.-22.11.2008, str. 21 -, Tomesova I., Zichova J.
110 Impact of laser wavelength on results of endovenous varicose veins procedures. Book of Abstracts, 62. Kongres Société Francaise de Phlébologie, Paris, 20.-22.11.2008, str. 29  
111 How Can Laser Wavelength Influence the Outcome of Endovenous Varicose Veins Procedures? Book of Abstracts, 21st Annual Meeting of American Venous Forum, Phoenix, USA, 11.-14.2.2009, str. 112-POSTER -,
112 Endovenous laser therapy of varicose veins – influence of different wavelengths. CEVJ Journal 20069;8(1): 26-27 -, Tomešová I., Zichová J.
113 Neovascularisation as a cause of recurrence after varicose veins surgery. Journal des Maladies Vasculaires 2009;34: 139-140 -, Hadzi-Nikolov D.
114 Endovenous laser: what abou new wavelengths? Proceedings of 3rd Mediterranean Meeting on Venous Diseases, Nice, France, 29.-30.5.2009, pp. 82-84 -,
115 Šest let zkušeností s endovenózním laserem v terapii varixů dolních končetin. Rozhledy v chirurgii 2009; 88 (3): 106-114 -, Pirkl M., Příborská J., Kašpar D.
116 Impact of laser wavelengths on results of endovenous varicose veins procedures. Phlébologie-Annales Vasculaires /French/ 2009;62:15-18.ISSN011281078 -,
117 Komplikace periproktálního abscesu-Fourníerova gangréna nebo nekrotizující fasciitida? Kazuisitika.Rozhledy v chirurgii 2009;88(7): 403-408 Pirkl M., Sákra L., -, Černý M.
118 Six year experience with endovenous laser ablation in Czech Republic. International Angiology 2009, 28,suppl.I to issue No.1, p. 30 -ISSN 0392-9590. IF=0,808 -, Pirkl M., Priborska J., Kaspar D.
119 Laser wavelength and its influence on outcome of endovenous ablation of varicose veins. International Angiology 2009, 28,suppl.I to issue No.1, p. 41 -ISSN 0392-9590. IF=0,808 -, Tomesova I., Zichova J.
120 Comparison between traditional and endovenous laser varicose veins procedure in terms of quality of life. International Angiology 2009, 28,suppl.I to issue No.1, p. 82 – ISSN 0392-9590. IF=0,808 -, Siller J., Priborska J.
121 Comparison between traditional and endovenous laser varicose veins procedure in terms of quality of life. Prakt. flebol. 2009;18:9 -,
122 Endovenous laser-updates. Prakt. flebol. 2009;18:15 -,
123 Factors influencing the outcome of endovenous laser ablation of varicose veins . Six year Czech experience. Phlébologie-Annales Vasculaires /French/ 2009;62(4):13-17.ISSN011281078 -, Tomesova I., Zichova J.
124 Doporučené postupy pro endovaskulární léčbu varixů dolních končetin (laser a radiofrekvence).In: Ambrózy et al.: Angiologie 2009. Vydavatelství Maxdorf Praha 2009, p.105-108.ISBN 978-80-7345-214-8 -,
125 First 1000 endovenous laser procedures – lessons learned. CEVJ Journal 2010;8(1): 25-26. ISSN 1214-3901 -, Pirkl M.
126 Fate of great saphenous vein and saphenofemoral junction tributaries after laser ablation. CEVJ Journal 2010;8(1): 26. ISSN 1214-3901 -,
127 Endovenous laser – comparison between water and haemoglobin specific lasers and bared and radial fibers. Journal des Maladies Vasculaires 2010;35: 11. ISSN: 0398-0499 -,
128 Flebologické problémy a diabetes. Vnitřní lékařství 2010;56(4): 329-332. ISSN: -,
129 Endovenous laser – comparison between water and haemoglobin specific lasers and bared and radial fiber.Hojení ran, suppl.1/2010, str.22. ISSN 1802-6400 -,
130 Great saphenous vein and saphenofemoral junction tributaries after laser ablation.CD prezentací:24th Annual Congress of American College of Phlebology, Orlando, USA. 4.-7.11.2010 -, I.Steiner
131 Comparison between water and haemoglobin specific lasers and bared and radial fibers. CD prezentací:24th Annual Congress of American College of Phlebology, Orlando, USA. 4.-7.11.2010 -,
132 Great saphenous vein and saphenofemoral junction tributaries after laser ablation. Phlebologie/German/ 2010;39: A25. ISSN 0939-978X. IF=0,831 -, I.Steiner
133 Endovenózní laserová terapie v povodí v.saphena parva.Prakt. Flebol. 2010;19:20. ISSN1210-3411 -,
134 Less common indications of endovenous laser ablation of varicose veins of lower extremities. CEVJ Journal 2011;10(1):26 -,
135 Extremely dilated truncal varicose veins treated by endovenous laser. Prakt. Flebol 2011;20: 44. -,
136 Infrequent Indications of Endovenous Laser Therapy.International Angiology 2012; 31:28,suppl.I to issue No.3, p. 93-94. ISSN 0392-9590. IF=0,808 -,
137 Nine and Half Year Experience with Endovenous Laser Ablation in Czech Republic. International Angiology 2012; 31:28,suppl.I to issue No.3, p. 94. ISSN 0392-9590. IF=0,808 -, P Stiegler, R Maixner
138 Severly Dilated Truncal Varicose Veins Treated with Endovenous Laser. International Angiology 2012; 31:28,suppl.I to issue No.3, p. 94. ISSN 0392-9590. IF=0,808 -,
139 Závažně dilatované kmeňové varixy liečené endovaskulárnou terapiou. Vaskulárna medicína 2012;4(S3): 31,32 -,
140 Endovenózní léčba varixů dolních končetin pomocí laseru a radiofrekvence. Referátová výběr z dermatologie 2012; 54: 18-24 -,
141 Deset let zkušeností s endovenózním laserem. Book of abstracts. 37. Flebologické dny s mezinárodní účastí. Praha 9.-10.11.2012. Str. 14. -, P. Štiegler, R. Maixner
142 Nine and half year experience with endovenous laser ablation in Czech Republic. Proceedings of the 25th World Congress of the International Union of Angiology, Prague, July 1-5,2012. Pp. 112-114. -, P. Štiegler, R. Maixner
143 Endovenózní laserová ablace varixů dolních končetin. Postgraduální medicína 2013;15(2):149-152. -,
144 Neovascularisation at saphenofemoral  junction – therapy with duplex guided foam sclerotherapy. Book of abstracts of the 38th Angiological days 2013 with international participation, Prague 28-02 to 02-03 2013. P. 15. -,
145 Neovascularisation and Dilated Pre-Formed Veins at Saphenofemoral Junction – Therapy with Duplex Guided Foam Sclerotherapy. International Angiology 2013;32: Suppl. 1 to No.5, p.4. ISSN 0392-9590. IF=0,871 -,
146 Fate of Great Saphenous Vein and Saphenofemoral Junction Tributaries after Laser Ablation. International Angiology 2013;32: Suppl. 1 to No.5, p. 136.  ISSN 0392-9590. IF=0,871. -, I.Steiner
147 Anterior Accessory Great Saphenous Vein Treated With Endovenous Laser. International Angiology 2013;32: Suppl. 1 to No.5, p. 138. ISSN 0392-9590. IF=0,871. -,
148 Terapie akcessorní safény endovenózním laserem.  Abstrakta 38. Flebologických dnů s mezinár. účastí Praha 8. a 9.11.2013, str. 17-18. -,
149 Možnosti moderní chirurgické léčby varixů dolních končetin, EUNI ANGIO SPECIAL, ke stažení na http://angio.euni.cz/categories/mixed/article/1018?bid=3 (březen 2014) -,
150 Endovenous therapy of VV – an overview and personal experiences after 11,5 years. Book of abstracts 39th Angiological days 2014 with international participation, 27.2.- 1.3.2014, Praha, str. 16 -,
151 Extremely dilated truncal varicose veins treated with endovenous laser. CD with abstracts. SCLEROTHERAPY, Florencie, Itálie 28.-29.3.2014 -,
152 Anterior Accessory Great Saphenous Vein Treated With Endovenous Laser. Hungarian Journal ov Vascular Diseases 2014: 3;107 -,
153 Endovenous laser therapy of varicose veins: an overview and personal experiences of 12 years. CD with abstracts, 9th International Congress of the Central European Vascular Forum, Řím, Itálie, 16.-18.10.2014 -,
154 Standard crossectomy /flush ligation/ is not indicated in majority of truncal varicose veins treated with endovenous thermal ablation. Book of abstracts, 39. Flebologické dny s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 7.-8.11.2014, str.14 -,
155 How Can Laser Wavelength Influence the Outcome of Endovenous Varicose Veins Procedures? Book of abstracts, 39. Flebologické dny s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 7.-8.11.2014, str.27 -,
156 Laserová endovaskulární terapie varixů dolních končetin. Referátový výběr z dermatologie 2014;6: 11-16 ,-
157 Kontroverzní témata v diagnostice a léčbě varixů dolních končetin. Rozhledy v chirurgii 2015; 94 (2): 85-87 -,
158 Controversial topics in the diagnosis and therapy of varicose veins of lower extremities. Kazuistiky v angiologii 2015; 2(1):16. ISSN: 2336-2790 -,
159 The East European endovascular method. International Angiology 2015; 34: suppl.I to issue No.4, p. 41 -ISSN 0392-9590. I.Bihari, F.Zernovicky, P.Dragic, -,
G.Ayoub, P.Bihari
160 Extremely dilated truncal varicose veins treated with endovenous laser. International Angiology 2015; 34: suppl.I to issue No.4, p. 49 – ISSN 0392-9590. -,
161 Controversial topics in diagnosis and therapy of varicose veins of lower extremities. International Angiology 2015; 34: suppl.I to issue No.4, p. 69 -ISSN 0392-9590. -,
162 Anterior accessory great saphenous vein treated with endovenous laser.  International Angiology 2015; 34: suppl.I to issue No.4, p. 87 -ISSN 0392-9590. -,
163 Endovenous laser therapy of varicose veins – 13year Czech experience.  International Angiology 2015; 34: suppl.I to issue No.4, p. 87 -ISSN 0392-9590. -,
164 Fate of Great Saphenous Vein and Saphenofemoral Junction Tributaries after Laser Ablation. Prakt.flebol. 2015; 1-4: 18. ISSN 1210-3411  -, I. Šteiner
165 Tips and Trics of Endovenous Ablation of Varicose Veins. Prakt.flebol. 2015; 1-4: 19. ISSN 1210-3411  -,
166 Specific Problems of Thermal Ablation of the Small Saphenous Vein. Kazuistiky v angiologii 2016; 3: 24-25. ISBN 978-80-87969-15-1  
167 Endovenous laser therapy of varicose veins – 13year Czech experience. Journal des Maladies Vasculaires 2016;41:138. ISSN: 0398-0499  ,- D.Kašpar
168 Příčiny recidivy varixů po endovenózní termální ablaci. Book of abstracts: XLI. Flebologické dny s mezinárofní účastí, Praha 4.-5.11.2016, str. 9.  -,
169 Insufficiency of anterior accessory great saphenous vein  – cause of recurrence after endovenous ablation of varicose veins. Kazuistiky v angiologii 2014;1:25. ISBN: 978-80-87969-26-7 -,
170 Anterior accessory great saphenous vein treated with endovenous laser. Journal de Médecine Vasculaire 2017;42:114-115.ISSN:2542-4513 -,
171 Současnost a budoucnost radiální terapie varixů dolních končetin. Book of abstracts, XLII. Flebologické dny, Praha 3.- 4.11.2017, str. 7 -,
172 Recurrent varicose veins treated with foam sclerotherapy. Kazuistiky v angiologii 2018; 1: 38-38. ISBN: 978-80-87969-36-6 -,
173 Optimal management of anxiety and pain during endovenous thermal ablation of varicose veins. Kazuistiky v angiologii 2019; 1: 20. ISSN 2336-2790 -,
174 Je termální ablace stále zlatým standardem léčby kmenových varixů? Kazuistiky v angiologii 2020; 1: 26. ISSN 2336-2790 -,
175 Novinky v miniinvazivních operacích křečových žil.Referátový výběr z dermatologie 2017;2: 31-38. ISSN 1213-9106 -,
176 Současnost a budoucnost radikální terapie varixů DK.Referátový výběr z dermatologie 2021;5: 26-35. ISSN 1213-9106 D. Kašpar, -,
177 Význam akcesorní safény pro vznik recidivy po termálním endovenózním ošetření varixů. Kazuistiky v angiologii 2022; 1: 24. ISSN 2336-2790 -,
178 Komplikace a úskalí endovenózní laserové léčby varixů dolních končetin. Rozhledy v chirurgii 2022;101(8): 369-374. ISSN 0035-9351 -, D. Kašpar
179 Aktuální kontroverze v diagnostice a léčbě varixů DK a jejich komplikací. Kazuistiky v angiologii 2023; 1: 20. ISSN 2336-2790 -,
180 Aktuální kontroverze v diagnostice a léčbě varixů DK a jejich komplikací. Rozhledy v chirurgii 2023;102(2): 91-93. ISSN 0035-9351 -,
181 Je termální ablace stále zlatým standardem léčby kmenových varixů? Referátový výběr z dermatologie 2023;4: 14-19. ISSN 1213-9106 -,
182 Jak se vyhnout komplikacím endovenózní termální ablace varixů? Praktická flebologie 2023:č-1-4, str. 24 -, D. Kašpar

Posted in Životopis