Dvojnásobné ocenění práce dr. Kašpara

Zpráva – XXXVIII. angiologické dny 2013

MUDr. Karel Roztočil, CSc.,
IKEM, Praha

Letošní výroční sjezd České angiologické společnosti se konal ve dnech 28.2.–2.3.2013 v hotelu Diplomat v Praze, jehož kongresové prostory a zázemí už po několikáté vytvořily výborné podmínky pro jeho průběh. Celkově se jej zúčastnilo přibližně 500 osob, z toho 70 bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, ale i z USA, Austrálie, Itálie, Slovinska, Německa, Španělska a dalších zemí. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. Hampla, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Šeda, předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. Blahoše a prezidenta České lékařské komory dr.Kubka, kteří pronesli v úvodu pozdravné projevy.

Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání diplomů čestných členů České angiologické společnosti. Za mimořádný přínos pro rozvoj oboru se tohoto ocenění v letošním roce dostalo třem osobnostem: světově uznávanému vědeckému pracovníkovi v oblasti antitrombotické léčby prof. Jawedu Fareedovi z Loyola University v USA, vynikajícímu cévnímu chirurgovi a zakladateli Flebocentra v Hradci Králové prim. dr. Svatopluku Kašparovi a uznávanému kardio- a angiochirurgoviprof. Ivanu Vaňkovi z Prahy.
Další část zahájení představovalo vyhlášení vítězů a předání cen soutěže o nejlepší práce publikované v roce 2012. Linhartovu cenu za monografii převzal dr. Václav Procházka z FN Ostrava, Prusíkova cena byla udělana dr. Janu Piťhovi a spolupracovníkům z IKEM Praha, Reinišovu cenu za nejlepší článek autora do 35 let získali dr. J. Kudlička a spolupracovníci z III. interní kliniky VFN v Praze, a konečně Přerovského cenu za práci s žilní problematikou obdržel již jednou vyznamenaný prim. dr. Svatopluk Kašpar z Hradce Králové.

Výňatek ze Zprávy předsedy České angiologické společnosti

MUDr. Karla Roztočila, CSc.

Posted in Novinky