Autor: Cassper

MUDr. Kašpar, Ph.D. vyzvaným řečníkem na flebologické konferenci v Budapešti – viz www. phlebology.hu

Posted in Novinky

Dear Svatopluk,

Mark Meissner, as Scientific Chair and I, as Congress President want to personally thank you for your participation in the UIP World Congress in Boston. We believe that each individual’s contribution helped to create what was widely considered to be the best scientific UIP Congress to date, continuing the standard set by JJ Guex and Eberhard Rabe in Monaco in 2009. Such an accomplishment only happens with the highest scientific quality work by the faculty, and for that Mark and I are very grateful to you. Attendance was the highest ever for a UIP Congress, and I hope you enjoyed your time in Boston with your friends and colleagues. We look forward with great anticipation to the next UIP World Congress in Melbourne in 2017 under the direction of Kurosh Parsi.

Warm regards,

Nick Morrison
President-Elect, UIP

Mark Meissner
Vice-President, UIP

Posted in Novinky

Světový flebologický kongres v Bostonu

MUDr. Kašpar, Ph.D. je členem prestižní Faculty  jako jediný odborník z ČR

Blíže na:  http://uip2013.org/program/speakers.html

Posted in Novinky

Zpráva – XXXVIII. angiologické dny 2013

MUDr. Karel Roztočil, CSc.,
IKEM, Praha

Letošní výroční sjezd České angiologické společnosti se konal ve dnech 28.2.–2.3.2013 v hotelu Diplomat v Praze, jehož kongresové prostory a zázemí už po několikáté vytvořily výborné podmínky pro jeho průběh. Celkově se jej zúčastnilo přibližně 500 osob, z toho 70 bylo ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, ale i z USA, Austrálie, Itálie, Slovinska, Německa, Španělska a dalších zemí. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. Hampla, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Šeda, předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. Blahoše a prezidenta České lékařské komory dr.Kubka, kteří pronesli v úvodu pozdravné projevy.

Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání diplomů čestných členů České angiologické společnosti. Za mimořádný přínos pro rozvoj oboru se tohoto ocenění v letošním roce dostalo třem osobnostem: světově uznávanému vědeckému pracovníkovi v oblasti antitrombotické léčby prof. Jawedu Fareedovi z Loyola University v USA, vynikajícímu cévnímu chirurgovi a zakladateli Flebocentra v Hradci Králové prim. dr. Svatopluku Kašparovi a uznávanému kardio- a angiochirurgoviprof. Ivanu Vaňkovi z Prahy.
Další část zahájení představovalo vyhlášení vítězů a předání cen soutěže o nejlepší práce publikované v roce 2012. Linhartovu cenu za monografii převzal dr. Václav Procházka z FN Ostrava, Prusíkova cena byla udělana dr. Janu Piťhovi a spolupracovníkům z IKEM Praha, Reinišovu cenu za nejlepší článek autora do 35 let získali dr. J. Kudlička a spolupracovníci z III. interní kliniky VFN v Praze, a konečně Přerovského cenu za práci s žilní problematikou obdržel již jednou vyznamenaný prim. dr. Svatopluk Kašpar z Hradce Králové.

Výňatek ze Zprávy předsedy České angiologické společnosti

MUDr. Karla Roztočila, CSc.

Posted in Novinky

Vážené pacientky, vážení pacienti,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Ordinace z ulice J. Masaryka bude od 1.února 2013 přestěhována do nových prostor. Tuto novou ordinaci najdete v centru města v ulici U SOUDU, č. 388, v přízemí  budovy hned vpravo za lítacími dveřmi, Hradec Králové.

Důležitým orientačním bodem pro vás bude budova Krajského soudu, která se nachází v bezprostřední blízkosti.

Parkování je možné v ulici U Soudu a také v sousedních ulicích. Rezervujte si, prosím, dostatek času pro nalezení vhodného parkovacího místa v centru města.

Pro ty z Vás, kdo přijedou autobusem nebo vlakem, je důležitá zastávka MHD ” Magistrát města”, kde staví následující linky: č. 2, č. 6, č. 7 – trolejbus, č. 5, č. 17, č. 12 – autobus.

Umístění FLEBOCENTRA v Líznerově ul. č.737 se nemění.

Posted in Novinky

Vážené pacientky, vážení pacienti,

všichni z Vás, kdo jsou objednáni ke kontrole na měsíc leden 2013, dostaví se znovu do ordinace na ul. J. Masaryka č. 1354, Hradec Králové-Moravské předměstí.

Posted in Novinky

Připravujeme pro Vás novou ordinaci v centru města Hradec Králové u Krajského soudu – ulice U Soudu č. 388. Její otevření plánujeme na počátek roku 2013.

Telefonické spojení zůstává stejné ( 495275652), v okolí ordinace je dostatek parkovacích míst.

O aktuální situaci se můžete informovat na našich webových stránkách.

Posted in Novinky

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednesl na 25. Světovém kongresu Mezinárodní angiologické unie v Praze 3 přednášky, z nichž jedna byla vybrána mezi 6 nejlepších ústních sdělení tohoto prestižního celosvětového lékařského setkání.

Oficiální stránky kongresu:

www.iua2012.org

Posted in Novinky

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednesl odborná sdělení na kongresech v USA – American Venous Forum ( 2008 Charleston, 2009 Phoenix) a American College of Phlebology (2010 Orlando), Francii ( 2008, 2009, 2010 a 2011 Paris a Nice) , Slovensku ( Bratislava 2008), Monaku (Monte Carlo 2009), Německu (Bochum 2008, Aachen 2010), Itálii ( Bologna 2008) a Řecku ( Atény 2008).

Posted in Novinky

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednášel na XXXV. Angiologických dnech 2010 s mezinárodní účastí v Praze, na XXXV. Flebologických dnech s mezinárodní účastí v Brně, XXXVI. Angiologických dnech 2011 s mezinárodní účastí v Praze a na Sympoziu firmy Covidien v Ostravici.

Posted in Novinky