MUDr. Kašpar, PhD. přednášel na 25. Světovém kongresu Mezinárodní angiologické unie

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednesl na 25. Světovém kongresu Mezinárodní angiologické unie v Praze 3 přednášky, z nichž jedna byla vybrána mezi 6 nejlepších ústních sdělení tohoto prestižního celosvětového lékařského setkání.

Oficiální stránky kongresu:

www.iua2012.org

Posted in Novinky