MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.

MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.

Jméno: MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph. D.

Promoce na LF UK Hradec Králové: 1978 ( místo promoce Praha)

1. atestace z chirurgie: 1983
2. atestace z chirurgie: 1987
Nástavbová atestace z cévní chirurgie: 1990
Obhajoba Disertační práce a udělení vědeckého titulu Ph.D.: 2007

Pracoviště: 1978 až 1995 Chirurgická klinika FN Hradec Králové
Od r. 1995 Chirurgická klinika Univerzity Pardubice,
Flebocentrum Hradec Králové

Členství v odborných společnostech:
Česká chirurgická společnost
Česká flebologická společnost, člen celostátního výboru, v r. 2003 uděleno čestné členství
Česká angiologická společnost, v r. 2013 uděleno čestné členství
Evropská společnost pro ambulantní operace varixů – národní zástupce pro ČR
Francouzská flebologická společnost – národní zástupce pro ČR

Zahraniční praxe a stáže:
Alžírsko ( 1983 až 1985 jako expert MZd), Francie ( Paříž, Bordeaux, Dieppe, Montpellier, Nancy, Lyon ), Itálie (Milano), Švýcarsko (Bern), Slovensko ( Bratislava, Trenčín), USA (Miami).

Publikační činnost:
Více než 230 přednášek a 160 publikací v odborném tisku v ČR a v zahraničí.

positions: Hlavní lékař