Prezentace výsledků práce Flebocentra s.r.o. Hradec Králové na lékařských konferencích:

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednášel na 4. kongresu Evropské společnosti cévní medicíny a 43. Angiologických dnech v Praze (březen 2018) – www. angiology.cz, na 42. Flebologických dnech v Praze (listopad 2017)- www.phlebology.cz , na 23. Česko-slovenském angiologickém sympoziu s postgraduální tématikou v Lednici ( červen 2017), Angiofóru 2017 v Brně (duben 2017), 51.Kongresu College Francais de Pathologie Vasculaire v Paříži ( březen 2017) a na  42. Angiologických dnech v Praze (únor 2017) – www. angiology.cz .

Dále se zúčastnil odborných sjezdů Angiologie  v Lyonu (říjen 2017), Flebologie v Paříži ( prosinec 2017), Cévní chirurgie v Paříži ( leden 2017 a leden a březen 2018) a Žilní chirurgie v New Orleans (únor 2017).

Posted in Novinky