MUDr. Kašpar, Ph.D. v Drážďanech (září 2006)

MUDr. Kašpar, Ph.D. prezentoval výsledky svojí práce na Cévním kongresu v Drážďanech (září 2006).

drazdany

Posted in Novinky