Aktivní účast na 40. Angiologických dnech v Praze a Angiofóru v Brně

Dr. Kašpar přednášel  na 40. Angiologických dnech v Praze / 19. – 21.2. / www.angiology.cz/tad15  a byl spoluorganizátorem a řečníkem na Angiofóru v Brně / 24. – 25.4./ www.angioforum.cz.

Posted in Novinky