Přednášky MUDr. Kašpara

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednášel na 45., 46. a 47.  Angiologických dnech v Praze ( únor 2020, 2021 a 2022) – www.angiology.cz, 45. a 44. Flebologických dnech v Praze (on line listopad 2020 a 2019)- www.phlebology.cz , na Angiofóru Brno ( září 2019) – www. angiology.cz , na 25. Česko – slovenském angiologickém sympoziu v Lednici (červen 2019) – www.angiology.cz, na 44. Angiologických dnech v Praze (únor 2019) – www. angiology.cz, na 43. Flebologickém dni v Praze (listopad 2018) – www.phlebology.cz, na 4. kongresu Evropské společnosti cévní medicíny a 43. Angiologických dnech v Praze (březen 2018)– www. angiology.cz, na 42. Flebologických dnech v Praze (listopad 2017) – www.phlebology.cz , na 23. Česko-slovenském angiologickém sympoziu s postgraduální tématikou v Lednici (červen 2017), na Angiofóru 2017 v Brně (duben 2017), na 51.Kongresu College Francais de Pathologie Vasculaire v Paříži ( březen 2017) a na 42. Angiologických dnech v Praze (únor 2017) – www. angiology.cz .

Dále se zúčastnil Kongresu Francouzské flebologické společnosti v Paříži /listopad 2021/, laserových webinářů v Bratislavě a v Pforzheimu /červenec a listopad 2021/ a odborných sjezdů Flebologie v Budapešti /červen 2021 – on line/, Angiologie v Lednici / červen 2020/, Angiologie v Paříži (březen 2018) a v Lyonu (říjen 2017), Flebologie v Paříži ( prosinec 2017, 2018 a 2019), Cévní chirurgie v Paříži ( leden 2017 a 2018 a únor 2019 a 2020) a Žilní chirurgie v USA v Nashville (listopad 2018) , New Orleans (únor 2017) a New York (listopad 2019).

Posted in Novinky