Přednášky MUDr. Kašpara

MUDr. Kašpar, Ph.D. přednášel na 44. Angiologických dnech v Praze (únor 2019) – www. angiology.cz,  na 43. Flebologickém dni v Praze (listopad 2018) – www.phlebology.cz, na 4. kongresu Evropské společnosti cévní medicíny a 43. Angiologických dnech v Praze (březen 2018)– www. angiology.cz, na 42. Flebologických dnech v Praze (listopad 2017)- www.phlebology.cz , na 23. Česko-slovenském angiologickém sympoziu s postgraduální tématikou v Lednici ( červen 2017), Angiofóru 2017 v Brně (duben 2017), 51.Kongresu College Francais de Pathologie Vasculaire v Paříži ( březen 2017) a na  42. Angiologických dnech v Praze (únor 2017) – www. angiology.cz .

Dále se zúčastnil odborných sjezdů Angiologie v Paříži (březen 2018) a v Lyonu (říjen 2017), Flebologie v Paříži ( prosinec 2017 a 2018), Cévní chirurgie v Paříži ( leden 2017 a 2018 a únor 2019) a Žilní chirurgie v USA v Nashville (listopad 2018)  a New Orleans (únor 2017).

Posted in Novinky